Samurai Sentai Shinkenger Returns: Special Act

From TV-Nihon
Jump to navigation Jump to search
Samurai Sentai Shinkenger Returns: Special Act
帰ってきた侍戦隊シンケンジャー 特別幕
Director Shibasaki Takayuki
Writer Kobayashi Yasuko
Starring Matsuzaka Tori
Aiba Hiroki
Takanashi Rin
Suzuki Shougo
Morita Suzuka
Souma Keisuke
Composer Takaki Hiroshi
Studio Toei Company
Distributor Toei Video
Release date(s) June 21, 2010 (2010-06-21)
Forum Thread Thread
Samurai Sentai Shinkenger
< Closing Act Samurai Sentai Shinkenger Returns: Special Act
帰ってきた侍戦隊シンケンジャー 特別幕
Returns Series Tensou Sentai Goseiger Returns: Last Epic >>

External Links

JP Wiki