A Whisker Away

From TV-Nihon
Jump to navigation Jump to search

I Wore a Cat Mask to Hide My Tears (Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu 泣きたい私は猫をかぶる)

An anime movie released on Netflix.

Voice cast

Character Japanese voice
Sasaki Miyo / Tarou Shida Mirai
Hinode Kento Hanae Natsuki
Kusugi-sensei Ogi Hiroaki
Cat Mask Seller Yamadera Kouichi
Mizutani Kaoru Kawasumi Ayako
Sakaguchi Tomoya Namikawa Daisuke
Isami Masamichi Ono Kensho
Fukase Yoriko Kotobuki Minako
Saitou Miki Ohara Sayaka
Sasaki Youji Chiba Susumu
Kinako Kitamura Eri
Kakinuma Miki Shinichiro
Tamaki Sakuma Rei
Sugita Yoshida Oolongta
Hajime Ochiai Fukushi

Staff

Trivia

External Links